Zəhərli Gəmi Boyası

Zəhərli Gəmi Boyası

Açıqlama

Antifouling boyalar, digər bir sözlə, zəhərli boyalar və ya kekamoz önləyici boyalar gəmilərin, suyun içində olan qisimlərin qoruma və gəmilərə zərər verən və maddi problemlərlə birlikdə zaman itkisinə səbəb olan kekamoz, yabanı ot və kirlilik yaradan canlıların gəmi səthinə yapışmaları və çoxalmalarının qarşısını almaq məqsədi ilə istifadə edilən bir boyadır.

Həcmi : 15 l, 7.5 l, 2.5 l

İstifadə Sahəsi

Gəmilərin su altı qisminin, fouling-ə (Dəniz orqanizmlərinin karinaya yapışması) qarşı qorunması məqsədi ilə istifadə olunur. Yeni inşa edilən gəmilərdə olduğu kimi köhnə gəmilərin baxım və təmiri məqsədi ilə də istifadə olunur.

Qiymət :

£4.00