Xarici Cəbhə Astarı

Xarici Cəbhə Astarı

Açıqlama

Akrilik kopolimer emulsiya əsaslı quruluş son qat xarici cəbhə astarıdır. Boya ilə səth arasında bağlayıcı körpü qurur, boya sərfiyatını azaldır. Quruluşu sayəsində son qat boyalarlarla bütünlük yaradır. Nəfəs alma xüsusiyyəti sayəsində quruluş içərisindəki nəmin xaricə çıxmasını təmin edir. Üzərinə gələcək boyanın səth tərəfindən fərqli olaraq əmilməsini əngəlləyir.

Həcmi : 15 l, 7.5 l , 2.5 l

İstifadə Sahəsi

Xarici cəbhə boyasının tətbiq olunacağı hər növ beton, qaz beton, tuğla, suvaq və buna bənzər mineral səhlərdə, bundan başqa, rəngini itirmiş silikat və ya akrilik əsaslı boyaların üzərinə son qat tətbiqindən öncə astar olaraq isifadə olunur.

Qiymət :

£14.00