Su Əsaslı Keçid Astarı

Su Əsaslı Keçid Astarı

Açıqlama

Akrilik kopolimer emulsiya əsaslı bəyaz piqmentli, xüsusilə solvent əsaslı boyadan su əsaslı boyaya küçiddə, daxili cəbhə suvaqlı sağlam səthlərdə və rəng keçidlərində isifadə oluna biləcək dolğulu daxili cəbhə astarıdır. Su əsaslı boya performansını artırır, boya sərfiyyatını azaldır.

Həcmi : 15 l, 7.5 l , 2.5 l

İstifadə Sahəsi

Solvent əsaslı boya üzərinə su əsaslı daxili cəbhə boya tətbiq edilərək dəyişiklik etmək istəniləndə keçid astarı olaraq istifadə olunur. Bundan başqa, hər növ beton, qaz beton, briket, tuğla, suvaq və buna bənzər mineral səthlərdə son qat məhsulların tətbiqindən öncə daxili cəbhələrdə astar olaraq istifadə olunur.

Qiymət :

£14.00