SH QC

SH QC

Zəmin Sərtləşdirici – Kvars Və Korund Aqreqatlı

Məhsul Haqqında

Bostik SH QC Zəmin Sərtləşdirici, kvars və korund aqreqatlı, yüksək keyfiyyətli çevrə dostu qatqı maddələri tərkibli, beton səthinə monolitik olaraq tətbiq olunan, istifadəyə hazır, sement əsaslı zəmin sərtləşdiricidir.

İstifadə Olunduğu Yerlər

–              Daxili və xarici məkanlarda;

–              Orta və ağır gediş-gəlişə məruz qala biləcək yerlərdə;

–              Sürtünməyə məruz qalan zəminlərdə;

–              Qarajlar, avtoparklar, yollar və səkilərdə;

–              Anqarlar, sənaye və ticarət anbarlarında;

–              Fabriklərdə;

–              Yeraltı keçidlər, metro stansiyalarında;

–              Benzin stansiyalarında;

–              Yükləmə rampları və doklar.

Qiymət :

£6.00