Sellülozik Astar Boya

Sellülozik Astar Boya

Açıqlama

Nitrosellüloz və alkin rezin əsaslı, hava qurumalı, tək komponentli astar boyadır. Massiv, ağac səthlər və hər növ taxta örtüklərin məsamələrini doldurmaq, səthləri hamarlaşdırmaq və son qat boyaların tətbiqinə hazırlamaq üçün istifadə olunur. Yapışma və doldurma gücü yüksəkdir. Sürətli quruyur.

Həcmi : 15 l, 7.5 l , 2.5 l

İstifadə Sahəsi

Hər növ taxta və metal səthlərdə sellüloz son qat boya tətbiqlərindən öncə düzgün bir səth hazırlamaq məqsədi ilə istifadə olunan bir astardır. Massiv, ağac səthlər və hər növ taxta örtüklərin məsamələrini doldurmaq, səthləri hamarlaşdırmaq və son qat boyaların tətbiqinə hazırlamaq üçün istifadə olunur.

Qiymət :

£10.00