Epoksi Zinc Rich Boya

Epoksi Zinc Rich Boya

Açıqlama

İki komponentli tərkibində 85% sink tozu olan epoksi əsaslı bir astardır. Xüsusilə, kimya təsisatlarında petrol tərkibli tankların daxili və xarici səthlərində istifadə olunmaq üçün yaradılmışdır. İskələ, körpü, dəniz altında və dəniz sahilində ediləcək emalatların hər növ metal səthlərində asanlıqla istifadə oluna bilər.

Həcmi : 15 l, 7.5 l , 2.5 l

İstifadə Sahəsi

Sənaye təsisatlarında, körpü və anbar inşaatlarında, şirin su və dəniz suyu şəraitindəki polad strukturların və avadanlıqların yüksək korroziyaya qarşı qorunması məqsədi ilə birinci qat astar olaraq istifadə olunur.

Qiymət :

£8.00