CEMENTECH X

CEMENTECH X

Məhsul Haqqında

Polimer qatqılarla konsolidasiya olunmuş, kapilyar təsirlərdən qaynaqlanan su izolyasiya problemlərinin həllində istifadə olunan, təməllərdə və zirzəmilərdə neqativ tərəfdən istifadəyə uyğun, hazırlanmış su izolyasiyası məqsədi ilə istifadə olunacaq materiallar əvvəlcə aktiv su itkiləri və sızıntılarını əngəlləmək məqsədi ilə, su itələyici xüsusiyyəti olan, sement əsaslı tək komponentli su izolyasiyası mortarıdır.

İstifadə Olunduğu Yerlər

  • Divarda, zəmində;
  • Davamlı nəmli, yaş və rütubətli yerlərdə;
  • Su anbarları, hovuzlar, su tankları və rezervuarlarda;
  • Təməldə, zirzəmilərin daxili divarlarında;
  • Yeraltı və yerüstü inşaat işlərində;
  • Köhnə tikintilərin yaxşılaşdırma, bərpa və renovasiya işlərində;
  • Hər növ daş və daş törəməsi uğla, bims tuğla, briket, qaz beton, beton blok, əhəng daşı və s. tuğla hörgülü suvaqsız səthlərdə.
Qiymət :

£0.00