BOSTIK AQUA BLOCKER

BOSTIK AQUA BLOCKER

Məhsul Haqqında

Aqua Blocker® solventsiz, su qatılmamış, bitumsuz, quruduqdan sonra büzüşmə və çökmə etməyən və DIN 18195-ə görə binalarda istifadəyə uyğun olan bir su izolyasiya məhsuludur.

Aqua Blocker ® Maye isə üfüqi səthlərdə istifadə olunan, özündən yayılma xüsusiyyətinə sahib sızdırmayan materialdır.

Tamamilə kürləndikdən sonra material su keçirməz olub maksimum 5 mm-ə qədər olan çatları bərpa edir. Bundan başqa, betona qarşı aqressiv olan təbii yeraltı sulara qarşı da dayanıqlıdır.

Qiymət :

£1.20