BoscoPur PurPrimer 1C

BoscoPur PurPrimer 1C

PU Əsaslı Astar – Əmici Səthlər Üçün

Məhsul Haqqında

Bostik BoscoPur PurPrimer 1C tək komponenli, istifadəyə hazır, şəffaf rəngdə, tətbiq olunduğu səthdə dərininə işləyən, sürətli quruyan, əmici səthlərin astarlanması üçün yaradılmış, solvent əsaslı poliüretan əsaslı astardır.

İstifadə Olunduğu Yerlər

  • Yapışmanı artırmaq məqsədi ilə mineral əsaslı səthlər.
Qiymət :

£1.00