AquaRoll BituCoat 32

AquaRoll BituCoat 32

2K Bitümlü Örtük

Məhsul Haqqında

Bostik AquaRoll BituCoat 32 Bitümlü Örtük, solventsiz polimer bitüm əsaslı kauçuk qatqılı, sadəcə pozitiv tərəfdən istifadəyə uyğun, cüt komponentli bir su izolyasiya materialıdır. DIN 18195-ə uyğundur.

İstifadə Olunduğu Yerlər

  • Xarici məkanlarda;
  • Təməllərdə, pərdələrdə, zirzəmilərdə, yeraltı qarajlarda;
  • Torpaq altında qalan beton səthlərin izolyasiyasında.
Qiymət :

£0.00