410

410

Qalın Təmir Mortarı

Məhsul Haqqında

TS EN 1504-3/04.2008-ə görə R1 sinifi, müxtəlif qatqı maddələri ilə gücləndirilərək hazırlanmış, sintetik rezin və polimer qatqılı, çatlamamaq xüsusiyyətinə sahib, içəridə və xaricdə əllə istifadə oluna bilən, mükəmməl su buxarı keçiriciliyinə sahib, sement əsaslı, qalın təmir mortorudur.

İstifadə Olunduğu Yerlər

  • – Daxili və xarici məkanlarda
  • – Divar və tavanlarda;
  • – Nəmli və yaş həcmlərdə;
  • – Brüt beton səthlərdə.
Qiymət :

£6.00