410 Flex

410 Flex

Əlyaflı Qalın Təmir Mortarı

Məhsul Haqqında

TS EN 1504-3/04.2008-ə görə R1 sinifi, müxtəlif qatqı maddələri ilə gücləndirilərək hazırlanmış, sintetik rezin, polimer və polipropilen əlyaf qatqılı, elastikliyi artırılmış, çatlamamaq xüsusiyyətinə sahib, içəridə və xaricdə istifadə olunan, mükəmməl su buxarı keçiriciliyinə sahib, əllə istifadəyə uyğun, sement əsaslı, qalın təmir mortorudur.

İstifadə Olunduğu Yerlər

–  Daxili və xarici məkanlarda;

–  Divar və tavanlarda;

–  Nəmli və yaş həcmlərdə;

– Brüt beton səthlərdə.

Qiymət :

£6.00